5 Mars, 2020

“Roli i Grave Paqendërtuese në Zbatimin e Rezolutës 1325”

Nepermjet referimit te kordinatorit te saj z. Sokol Lulgjuraj, QBNF kontriboi ne kete konference qe kishte si Qëllimi kryesor të sigurojë promovimin e rolit të gruas […]