1 Gusht, 2020

konferenca online e Këshilli i sigurimit të Kombeve të Bashkuara.

Në 30 Korrik 20, përgjegjesja e Departamentit te Gruas pranë QBNF dhe njëkohesisht Kryetare e organizates “Women Center for Development and Culture” znj. Rudina Çollaku, mori […]