5 Shkurt, 2020

Interneti i sigurt per nje shoqeri moderne

Konferenca “ Interneti I sigurt si pjese e edukimit per nje shoqeri moderne” u organizua nga ZVA Elbasan me 5 shkurt 2020 me mbeshtetjen e QBNFE. […]
5 Shkurt, 2020

MEDIA PARAQET KONFERENCEN INTERNET I SIGURTE

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=L5Xc2uiBo1Q&fbclid=IwAR3pGppcY87mlStNSOY7Sr0G3iXdVLuKc3d_Ly3FBwdzW9f_oaTy9-I0V60&app=desktop