Departamenteti i Minoriteteve

parallax background

Deprtamenti i Minoriteteve


logo-komuniteti-min

Departamenti i minoriteteve ka objektiv krijimin e hapsirave për bashkëpunim dhe mbrojtje nga diskriminimi të pakicave

Përgjegjës: Pst. Ilir Isaraji