KËSHILLIT VENDOR TE SIGURISË PUBLIKE

Materiale informuse bashkite Cerrik, Belsh dhe Gramsh
15 Nëntor, 2020
QËNDRUESHMËRIA NDAJ EKSTREMIZMIT
16 Nëntor, 2020

KËSHILLIT VENDOR TE SIGURISË PUBLIKE

Ne 16 Nentor 20 u organizua mbledhja
e rradhes e KËSHILLIT VENDOR TE SIGURISË PUBLIKE një mekanizëm që ndihmon në përmirësimin e klimës së bashkëpunimit mes institucioneve në qasjen e tyre ndaj problematikave të sigurisë.
Si gjithmone, pervec autoriteteve drejtuese vendore te cilet edhe mbajten kumtesat kryesore, te pranishem ishin edhe perfaqesuesit fetare te QBNF te cilet sugjeruan idete e tyre si edhe ne fund miratuan Planin e përbashkët Ndërinstitucional për Parandalimin e Veprave Penale në Bashkinë e Elbasanit.