Konkretizimi i Njesie Vendore per Parandalimin e Ekstremizmit te Dhunshem ne Qarkun e Elbasani

REPORTAZH per NJESINË VENDORE CVE
Shtator 4, 2019
HAP SIPARIN INSTITUTI I STUDIMEVE FETARE
Tetor 31, 2019

Konkretizimi i Njesie Vendore per Parandalimin e Ekstremizmit te Dhunshem ne Qarkun e Elbasani