QËNDRUESHMËRIA NDAJ EKSTREMIZMIT

“Rrisim qëndrueshmërinë ndaj ekstremizmit për një të ardhme më të sigurt”
13 Nëntor, 2020
Dita nderkombetare e Tolerances
15 Nëntor, 2020

QËNDRUESHMËRIA NDAJ EKSTREMIZMIT