“Rrisim qëndrueshmërinë ndaj ekstremizmit për një të ardhme më të sigurt”

Sesion me Gazetaret RRISIM QENDRUESHMERINE NDAJ EKSTREMIZMIT PER NJE TE ARDHME TE SIGURTE
12 Nëntor, 2020
QËNDRUESHMËRIA NDAJ EKSTREMIZMIT
13 Nëntor, 2020

“Rrisim qëndrueshmërinë ndaj ekstremizmit për një të ardhme më të sigurt”

Në në vazhdën e projektit “Rrisim qëndrueshmërinë ndaj ekstremizmit për një të ardhme më të sigurt” qe po e zbatojme me mbështetjen financiare të Zyrës së Marrëdhenieve me Publikun të Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë, u realizua Sesioni I – “diskutim & informim” me gazetarët e Elbasanit që i falenderojme per kontributin.
Referuesit Dr. Arben Ramkaj dhe z. Lutfi Dervishi bashkëndanë informacione dhe koncepte mbi ekstremizimin dhe qasjen që duhet të ketë trajtimi në media – mënyrën e shprehjes, raportimit dhe publikimit.