Sesionin Informativ per CVE
Gusht 23, 2019
QBNF SJELL NE VEMENDJE
Gusht 23, 2019

SESION KESHILLUES

Stafi i Njesise Vendore Kunder Ekstremizmit zhvilloi nje sesion keshillues m e drejtuesit dhe perfaqesuesit e aktoreve kryesore qe mund te veprojne ne fushen e parandalimit te ekstremizmit ne Qark duke sistemuar urat e komunikimit dhe personat qe do te nderlidhin veprimtarite ne vazhdim.